Chính sách bảo mật

Minzihair tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Khi khách hàng sử dụng trang web minzihair.vn và các dịch vụ liên quan, khách hàng đã chấp nhận và cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật quyền riêng tư của khách hàng theo quy định trong chính sách này.

Xem thêm:

Mục đích thu thập quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập quyền riêng tư của khách hàng để thực hiện các hoạt động sau:

 • Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng và dịch vụ khách hàng.
 • Tạo và quản lý tài khoản của khách hàng, triển khai các chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình khuyến mãi áp dụng cho tài khoản của khách hàng.
 • Cung cấp chăm sóc khách hàng tốt nhất bằng cách phản hồi yêu cầu, khiếu nại và đề xuất của khách hàng.
 • Cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng cách cá nhân hóa và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và chương trình phù hợp với khách hàng.
 • Ngăn chặn các hành vi giả mạo hoặc phá hoại tài khoản khách hàng.
 • Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Phạm vi thu thập quyền riêng tư

Minzihair thu thập các loại quyền riêng tư sau đây từ khách hàng:

 • Thông tin tài khoản: Họ và tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin về thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác.
 • Dữ liệu truy cập trang web: Địa chỉ IP, nội dung truy cập trên trang web, thời gian hoạt động trên trang web, vị trí, địa điểm giao hàng thông qua chức năng tự định vị hoặc do khách hàng cung cấp.
 • Cuộc gọi thoại: Lịch sử cuộc gọi và nội dung cuộc gọi giữa khách hàng và Minzihair.
 • Tin nhắn: Lịch sử tin nhắn và nội dung tin nhắn giữa khách hàng và Minzihair.

Chia sẻ quyền riêng tư

Minzihair cam kết không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán quyền riêng tư của khách hàng cho bên thứ ba, trừ những trường hợp sau đây:

 • Công ty liên kết, công ty thành viên, chi nhánh của Minzihair.
 • Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam trong phạm vi quy định của pháp luật.
 • Các đối tác liên quan đến hoạt động vận chuyển, giao hàng, xử lý đơn hàng, phân tích dữ liệu, liên lạc (cuộc gọi, tin nhắn), và marketing, với mục đích hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Biện pháp bảo mật quyền riêng tư

Minzihair sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại. Các biện pháp bảo mật bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư trên các giao diện truyền thông và lưu trữ dữ liệu.
 • Giới hạn quyền truy cập quyền riêng tư chỉ cho nhân viên có nhu cầu và có quyền truy cập vào quyền riêng tư đó.
 • Thường xuyên kiểm tra và nâng cấp các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính bảo mật của quyền riêng tư.

Lưu trữ quyền riêng tư

Minzihair lưu trữ quyền riêng tư của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập quyền riêng tư đã nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép lưu trữ lâu hơn. Khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn quyền riêng tư của khách hàng.

Liên kết đến trang web khác

Trang web minzihair.vn có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Minzihair. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này. Khách hàng nên xem xét và đọc chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp quyền riêng tư.

Sự đồng ý

Khi khách hàng sử dụng trang web minzihair.vn và các dịch vụ liên quan, khách hàng đã xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách bảo mật này. Khách hàng cũng đồng ý rằng Minzihair có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ quyền riêng tư của khách hàng theo quy định trong chính sách này.

Thông tin liên hệ  

Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc về chính sách bảo mật hoặc có yêu cầu, khiếu nại liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau: 

 • Gọi điện thoại đến hotline: 0865.438.802
 • Gửi email đến : hotro@minzihair.vn
 • Gửi tin nhắn đến các tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi trên InstagramFacebook. 
Đánh giá page